Дубляжга отилган тош; "Хаус"га ўзбекча ўргатамиз! Muhlis Minbari
Дубляжга отилган тош;

Ёқдими?

Бошқаларга хам кўрсатинг:

Доктор Хаус ўзбекча гапиришни биладими?
 
Ҳозирда "Ўзбекистон” телерадиоканали орқали намойиш этилаётган "Доктор Хаус” сериали ўз мухлисларини топишга улгурди, десак хато бўлмаса керак.
Бу сериални аввалроқ русча дубляжда кўриб, унинг ҳақиқий мухлисига айланган эдим. Сюжетнинг қизиқарлилиги, тиббий масалаларнинг тафсилотлари, айниқса, ақлли ҳазил ва таҳлилга бой диалоглари мени қойил қолдирган эди.
Сериалда инсон психологияси ҳаққоний ёритилган. Инсонда ижобий ва салбий хусусиятларнинг шаклланиши, у ёки бу вазиятда ўзини қандай тутиши етарлича асослаб берилган. Шу сабаб, мен бу сериал мамлакатимизнинг асосий телеканалида қўйилаётганидан қувондим.
Ишончим комилки, намойиш этилаётган қатор романтик сериаллардан фарқли ўлароқ илм, ақл, ўз ишига садоқат, мутахассис бурчи ва масъулияти каби тушунчалар биринчи планга қўйилган, шу билан бирга инсоннинг ҳаётий воқеаларга романтик ё хаёлий эмас, айнан ҳақиқий реакцияси акс эттирилган бу сериалнинг ўзбекча таржимасида етарлича хато ва нуқсонлар бўлишига қарамасдан у томошабинга жуда кўп нарса беради. Албатта, таржима мукаммалроқ бўлганида ўзбек томошабини сериалдан янада кўпроқ завқланган бўларди.
Ўзбек тили бўйича мутахассис сифатида ҳамда сериалнинг инглизча ва русча вариантларини томоша қилган оддий мухлис сифатида ўзбек тилидаги таржима менда бир қатор эътирозлар пайдо қилди. Бизда, одатда, Ғарб сериаллари рус тилидан таржима қилингани боис бу сериал ҳам русчадан ўзбекчага ўгирилган бўлса керак, деб тахмин қилдим. Сериални томоша қилиш давомида уни таржима қилган инсон ё ўзбек тилини яхши билмайди, ё рус тилини яхши тушунмайди, деган фикр пайдо бўлади кишида. Бу фикр таржимадаги қуйида сўз юритиладиган камчиликларга асосланади.
1.   Таржимадаги хатолар. Сериалнинг 1-фасл 5-қисмида роҳиба аёл томонидан айтиладиган гап бор. Русчасида "…нельзя не верить в Бога и одновременно злиться на него” дейилади. Ўзбекчага "Уни ғазаблантириб, унга ишонмаслик мумкин эмас”, деб таржима қилинган. Аслида эса "...бир пайтнинг ўзида ҳам Худога ишонмаслик, ҳам ундан аччиқланиш мумкин эмас” деган мазмун ифодаланиши керак.

Шунингдек, 1-фасл 8-қисмда Форман доктор Хаусга бемор ҳақида "атропинга таъсири йўқ”, дейди. Атропин дори бўлса, нима учун бемор дорига таъсир қилиши керак, аксинча бўлиши керак эмасми деган савол пайдо бўлади. Русчасида "Не реагирует на атропин”  сўзма сўз таржима қилганда ҳам "бемор атропинга ҳеч қандай реакция билдирмаяпти” мазмунини беради. Ўзбекча тушунарли бўлиши учун "Атропин таъсир қилмаяпти” дейиш тўғри бўларди.
1-фаслнинг 14-қисмида Хаус Воглерга "Я не завидую комитету по трансплантатам” деган гапида феълдаги инкор юкламаси тушириб қолдирилиб, "ҳасад қиламан” шаклида таржима қилинган. "Ҳасад қилмоқ” ва "ҳавас қилмоқ” феъллари рус тилида ҳам, инглиз тилида ҳам битта феъл билан берилиши ва ўзбекчага таржима қилаётганда контекст ва вазиятга қараб айнан қайси маънода қўлланаётганини аниқлаш лозимлигини кўпчилик билади. Бўлишсиз феъл бўлишли шаклда хато таржима қилиниши билан бирга, айни ўринда "ҳавас қилмайман” маъноси ифодалангани эътибордан четда қолган.
Бу хатолардан "таржима қилган киши рус тилини яхши тушунмас экан”, деган фикрга бориш мумкин. Гаплардаги бу каби мантиқий хатолар, наҳотки, республикамизнинг бош каналидаги муҳаррирлар назаридан четда қолган?
1.   Сўзма-сўз таржима. Диалогларнинг аксарияти сўзма-сўз таржима қилингани учун тушунарсиз чиққан. Хусусан, сериалнинг бир қисмида Камерон Хаусга "Туғилган кунингиз билан” дейди, жавобан Хаус "Кимни?” деб сўрайди. "Кунингиз” сўзидаги эгалик қўшимчаси туғилган кун кимники эканлигини билдириб турганига наҳотки таржимон ҳам, матнни ўқиётган актёр ҳам эътибор бермаган бўлса? Туғилган кун билан табриклаш учун айтиладиган инглизча "Happy birthday”, русча «с днем рождения» ифодаларида гап кимга қарата айтилаётганини вазият белгилаб беради, уларда ўзбек тилидаги каби туғилган кун кимга тегишли эканини очиқ ифодаловчи грамматик кўрсаткич қўлланмаган. Инглизчада (сериал яратилган тилда) Хаус вазиятдан гап унга қаратилганини билиб турса-да, бу масалага бепарволигини кўрсатиш учун "кимни” деб сўрайди. Ўзбекчада эса икки одам гаплашаётган бўлсаю, бири "Туғилган кунингизбилан” деб иккинчисига қарата айтса, иккинчисининг "кимни” деган сўроғи камида аҳмоқлик белгиси саналади.

Биринчи фаслнинг охирги қисмида "пешоб пуфаги” бирикмаси ишлатилган. Русчадаги «мочевой пузырь»нинг сўзма-сўз таржимаси. Нега?! Ўзбек тилида у аъзонинг "қовуқ” деган номи бор-ку! Наҳотки, таржимон буни билмаса?
Шунингдек, сериалда кўп такрорланадиган "таҳлил натижаси салбий / манфий”, "дори иш беряпти /бермаяпти”, "унда оғриқ бор” каби сўзма-сўз таржима бўлган жумлалар борки, улар ўзбек томошабини учун ўта ғализ эшитилади. Жумладан, "таҳлил натижаси салбий / манфий” ёки "биопсия натижаси салбий” каби ифодани олайлик. "Салбий” сўзи ўзбек тилида "ёмон” деган деган маънони билдиради. Рус тилида "отрицательный” бўлса, у инсон сифатларига нисбатан ишлатилганда "салбий” деган мазмунни, тиббий таҳлил натижаларига нисбатан ишлатилганда "инкор қилувчи” мазмунини англатади.
Ҳар бир тилда сўзлар кўп маъноли бўлади, бир сўзнинг бир тилда билдирадиган ҳамма маъносини бошқа тилда айнан ўша сўз билан бериб бўлмайди. Масалан, ўзбекча "кўчанинг боши” деган бирикмадаги "бош” сўзини рус тилига ўз маъносида "голова”, яъни "голова улицы” деб таржима қилиб бўлмайди. Шунинг учун "таҳлил натижаси салбий / ижобий” дейишнинг ўрнига "таҳлил натижаси бу касаллик борлигини кўрсатмади / кўрсатди” дейиш томошабин учун тушунарлироқ бўларди.
         3. Сўзларни хато қўллаш. Сериалнинг ўзбекча таржимасидаги аксарият гапларда сўзларнинг услубий жиҳатдан хато қўлланганига ҳам гувоҳ бўламиз. Масалан, "ёлғиз, жуфти (эри ё хотини) йўқ” деган тушунча "танҳо” сўзи билан берилган. Ўзбек тилида "танҳо” сўзи "тенги йўқ, ўхшаши йўқ” деган ижобий маънони англатади. Бу тушунча "ёлғиз” сўзи билан ифодаланса тўғри бўлади. Шунингдек, бир неча марта "зарба етказди” деган жумла қўлланган. Зарба етказилмайди, берилади; зарар етказилиши мумкин. "Зарба бермоқ”, "зарар етказмоқ” каби феъллар ясама феъл ҳисобланиб, худди ясама отлар каби (масалан, ошқозон, отбоқар) битта сўздир. "Ошқозон”ни "оштова” ёки "оштовоқ”, "отбоқар”ни "отқарар” деб бўлмагани каби "зарба бермоқ”нинг ўрнига "зарба етказмоқ” деб бўлмайди.
Яна бир ўринда "қандай касаллик эканини тахмин қиляпти” деган мазмунда "унинг ғояси бордир” деган гап ишлатилди. "Ғоя” сўзи мазкур вазиятда нотўғри ишлатилган. Ҳойнаҳой русча "у него есть идея?”дан сўзма-сўз таржима қилинган. Қайси ўзбек шифокор ҳузурига борса "менинг касалим нима эканлиги ҳақида бирор ғоянгиз борми?” деб сўрайди? Нега ўзбек томошабинига тушунарли шаклда "Хаус нима деб тахмин қиляпти” ёки "Хаус қандай фикрда” деб таржима қилиш мумкин эмас?
Бу каби хатолардан таржимон ўзбек тилини ҳам яхши билмас экан-ку, деган хулосага келиш мумкин.
         Албатта, мазкур камчиликларни юзага келтирган қатор сабаблар бор. Вақт тиғиздир ёки молиявий муаммолар дегандай... Нима бўлганда ҳам инсон бир ишни қилар экан "мендан кетгунча, эгасига етгунча” ёки "хўжа кўрсинга” қабилида ёндашмаслиги керак. Бундай ёндашув ўз ишига нисбатан масъулиятсизликни, истеъмолчига нисбатан эса ҳурматсизликни ифодалайди. Айтайлик, биз сўз юритган сериал воқеаларининг марказида турган касб эгалари, яъни шифокорлар ўз ишига шу тарзда ёндашсалар, нима бўлади?
"Ҳалолнинг йўли қийин” деган гап бор. Ҳар бир ишни маромига етказиб бажариш кўпроқ меҳнат ва вақт талаб қилади. Шундай меҳнат натижаси узоқроқ яшайди ва кўпроқ инсонларни хурсанд қилади. "Доктор Хаус” сериали ҳам олти йилдан бери томошабинларни зериктирмай, суратга олиш ишлари ҳали ҳам давом этаётганлиги уни яратишда шундай катта меҳнат қилинганидан далолат беради. Ундан ўзбек томошабинларини баҳраманд этиш нияти билан иш бошлаганлар ҳам ўз ишларига янада масъулият билан қарасалар мақсадга мувофиқ бўларди. Шунда бу сериалнинг ўзбекчаси ҳам "Ишдаги ишқ”, "Иван Васильевич ўз касбини ўзгартиради” фильмлари каби ўзбек томошабини учун аслидан ҳам кўра қизиқарлироқ ва севимлироқ бўларди.
Доктор Хауснинг интеллектуал фазилатларидан бири унинг полиглотлигидир. Аммо, афсуски, у ўзбекчада ҳали яхши "гапира олмаяпти”.

Ирода Азимова

Филология фанлари номзоди

ЎзМУ Ўзбек филологияси факультети ўқитувчиси

21-Мар-2012 03:22
Бўлим: Muhlis Minbari | Чоп этди: Sayyod
ТЕГИШЛИ МАВЗУЛАРДА:

1 KomilEl   (21-Мар-2012 03:55)
Rosdanam hato tarjima qilinipti

2 FC_PAXTAKOR   (21-Мар-2012 04:46)
Hamma chet el serialida shu ahvolku bularda.

3 MARAT_89   (21-Мар-2012 04:52)
man bu serialni hali kurmadimu lekin Sardor aka shunday xaqqoniy yozganiz yahshi bulibdi. Perevod qvotganda xatolikni tug'irlash kerak edi

4 QALQON   (21-Мар-2012 05:02)
Ман койил қолдим Ирода Азимовага! Тўғриси, ман билмаган бир-икки нарсаларниям очиб, тахлил қилиб берибдилар! Рахмат! Сериалга келадиган бўлсак, уни таржимасию хатоликларини билиб олдик! Ман бу сериални кўрмаагнману аммо келтирилганлардан таржимон муҳаррирларни камчиликларини билиб олиш қийинмас! "Иван Васильевич касбини қзгартиради", "Ишдаги ишқ", "Қушдек енгил бўлинг" ва бошқа рус классикаси дурдоналарини рус тилидан кўра кўпроқ узбекча таржимаси қизиқроқ манимча! Таржимаси қанақа бўлган у фильмларни билмадиму, аммо, рахматли Римма Ахмедова, Хожиакбар Нурматовларни дубляжни маромига етказиб қўйганликларига тан бермасдан иложимиз йўқ! Шундай дубляжчи актерларимиз кўпаяверсин!

5 FC_PAXTAKOR   (21-Мар-2012 05:12)
Maqola muallifi Iroda Azimova Marat

6 Shahlo24   (21-Мар-2012 08:27)
FC_PAXTAKOR ri gaplariga qo'wilaman.Bitta bu serialdamas bowqa xorij kino'larini tarjimasi wu axvol.umuman 4unbo'midi.

7 Merkucio   (21-Мар-2012 10:20)
Maqola muallifi kabi man ham Haus seriali muhlisiman. uni ruscha versiyasini diskdan o'zbekchasini 1 kanaldan ko'rib boraman, qizig'u shundaki man koradigan serialning ruscha versiyasi hech qanaqa oficialniy kanal tomonidan tarjima qilinmagan oddiy muhlislarha tezroq yetqizish uchun qaysidir internet sayti tarjima qilgan. Uni ustiga bitta odam dublyaj qiladi hammasini. lekin ikkala tildagi versiyani ko'ra turib man osha bir odam tarjima qilgan ruscha versiyasini tanlayman. Chunki o'zbekchada judayam ko'p joyda Hausning hazillari ma'no jihatdan o'zgartirilgan balki bu cenzura bo'lganligi uchundir lekin oddiy soz'larda ham xatolar ko'p. oddiy o'sha piratskiy dublyajda ham serialning mohiyati, hazillarning nozikligi yetkazib berilgan lekin o'zbekchasida buni ko'rmaymiz. Muallif kabi men ham Hausni o'zbekchada aniq va ravon xatolarsiz gapirishini xoxlardim

8 PirastoY   (21-Мар-2012 10:28)
Ruslar to'g'ri tarjima qilgan deb o'ylaysizmi??Shaxsan man bu serialni umuman tamosha qilganim yo'q.Lekin,agar o'zbeklar rus tilidan tarjima qilgan bo'sa xa,xato bor.Balki o'zbeklar ingiliz tilida tarjima qilgandur...

9 bek   (21-Мар-2012 11:06)
Бизада яхши таржима килишга эринишади, хатто 10 та одамга хам 1 та одам овоз беради!!! Синхрон дубляжни этмасахам булади

10 Murod   (21-Мар-2012 12:13)
Bu serialdagi tibbiy iboralar, kasalliklar, dorilarning nomlarini aytilishida ham hatoliklar juda ko'p.

11 M   (21-Мар-2012 13:36)
Dublyajchilarni ovozi haqida ham gapirib o'ting, hamma kinoda bir xil ovoz, masalan chiroyli qiz bolsa albatta ingichka ovoz ketadi uzbekcha dublyajda. Kn original kinodagi shovqinlar, masalan deylik ko'chada 2tasi gaplashib tursa, o'tayotgan moshinalarni shovqini uzbekcha dublyajda atrofni suv bosgandek yuq qilib yuboriladi. Kinoni asl mohiyatini o'ldirib yuboridhadi bizni dublyajchilarimiz. Iltimos, hamma kinoga o'sha 4-5ta odam ovoz bermasin! hamma kinoni bir xil qolibda qilib quyishadi bizni dublyajchilarimiz. Qachon rivojlanish bo'ladi dublyaj sohasida!

12 SanjarBek   (21-Мар-2012 13:43)
Man bu serialni ko'rmiman. Lekin haqiqatda shunday xatolar bo'lsa, bu haqda albatta O'zMTRK o'ylab ko'rsa bo'lardi.

13 Raxmatjon   (21-Мар-2012 15:43)
Yaqinda NTT kanalida TRANSFORMERS filmini o'zbekcha versiyasini ko'rib shunaqa asab buzildi-ki, sevimli bo'lgan kinoni ko'rarga ko'zim qolmadi.
HATOLAR
1. Qiz Semni mashinasiga ko'l yonida birinchi marta o'tirganida Semga "mne nravitsya muskulistiye parni" deydi. Bunda qiz "muscle car" lar, ya'ni muskulistiye mashini haqida gapiradi, bizdegilar esa bu gapni so'zma-so'z tarjima qilib "qaddi qomatli yigitlar" deb tarjima qilishgan.
2. "Sektor7" ni esa, "Sektor Sem" deya tarjima qilishgan. Huddi bu yerdagi sem so'zi yigit Sem deb o'ylashgan.

Yana ancha muncha yozish mumkin edi-yu, asablarim yana qaynab ketyapti.
Hullas umumiy qilib aytganda, bizdagi dublyajchilar va tarjimonlarimiz saviyasi juuuudaaaa bir pastligi yoki zamonaviy teminlar va hazil yoki jargon so'zlarni bilmasliklari, tushunmasliklari yoki tushunadiganlarga yo'l bermasligi juda achinarli hol deb o'ylayman...

14 Gucci 58   (21-Мар-2012 17:32)
Tarjima qliwi blmagan odamga qanaqb iwoniwkanikna man bu kinoni k6rmaganman k6rganimda balkim sezgan b6larmidm

15 Abror   (22-Мар-2012 00:52)
Iroda Azimovaga rahmat! Bu maqolani birorta kattaroq gazetada ham bosish kerak.
Hozir kanallarimiz o'rtasida serial bo'yicha kim o'zarga musobaqa bo'lyapti... Ko'pincha shoshirishadi tarjimani tezlashtir deb, tarjimon esa serialni ko'rib chiqib, tushunib olish o'rniga titrga qarab tarjima qilib qo'ya qoladi. Dyublajda qatnashayotgan aktyorlarni ham tushunish kerak, ularni tarjima ustida bosh qotirishga vaqti yo'q, chunki yana boshqa studiyaga borishi kerak...

16 Gogowa   (22-Мар-2012 02:26)
tanqidi yomoni b6ptiyu

17 enstain   (22-Мар-2012 06:42)
yaxwi tema ochilganu lekin Televidiniyadigilaga gitara! glavniysi chala qigan bo'sayam soqqasini ovottiyu bo'ldide. qogani qiziqtirmidi ulani.
happy hamma o'zini o'zi o'ylidigan davr odamla cool

18 Mo'mina   (22-Мар-2012 13:57)
Bizanikila judayam erinchoq odamla dip hisobliman,lekin zor temani kotariptila,Xitoy kinosini korganimdayam xato tarjima qilinganini sezganman o'zim ja filalogiya fanlari nomzodi bomasamam ,lekin manam tarjimonman,bechara bizanikila butun uzbekiston bo'yicha uzbekcha xitoycha kitob qidirishadi wuyam yo' ,yaqinda chiqarishdi uzbekcha xitoycha kichkina blaknotga oxshidigan kitob,kottasini chiqarishga erinishadi,bowqa narsa ozligi alohida tarjima qilishsa puli kop olishadide uwanga,ex ex achinarli holatde,huddi anunga oxshab
BETA T E A DIP HARFLAP OQIB REKLAMA BERISHGANLARICHI TUWUNGAN ODAM KULADI TUWUNMAGANI XM SHUNAQEKAN DIYDI

19 Safina   (22-Мар-2012 19:29)
da zur serialakan lekin

20 Al_Sayxuniy   (22-Мар-2012 21:59)
KO'P NARSALARDA YUZAKILIK JUDA KO'P VA KO'PAYMOQDA... AFSUSKI. LEKIN SERIALGA GAP YO'QDA!

21 Elyor   (22-Мар-2012 22:25)
Qoyil qoldim, bo'larkanu mana shunaqa xaqqoniy gapla !!! man bu serialni rosti ko'rmaganman, lekin serilalar ichida eng qiziq va aqllisi "Pobeg iz tyur'mi" (Prison Break) bo'sa kere, bu MANI SHAXSIY FIKRIM !!! E'tiborila uchun rahmat biggrin

22 Muhsina   (23-Мар-2012 10:01)
Mo'minaxon, siz aytgan xitoycha-o'zbekcha bloknotga o'xshash kitobdan xabarim bor. Siz "kattasini chiqarishga erinishadi" debsiz. Ammo o'sha kichkinani tayyorlab chiqarishga ham kimdir mehnat va vaqt sarflagan. harqalay unda serial tarjimasidagi kabi xatolar bo'lmasa kerak. Siz xitoy tilidan tarjimon ekansiz, nega o'sha katta kitobni o'zingiz chiqara qolmaysiz? Hamma agar men emas, kimdir boshqasi buni qilishi kerak deb kutib yursa, bu ish hech qachon qilinmaydi.

23 ===Ovchi===   (23-Мар-2012 10:08)
To`g`ri tarjimada hotoliklar bor lekin tahlil salbiy deyilishi tomoshabinni yana ham qiziqtiradi izlanishga harakat qiladi qovuq so`zi juda qo`pol peshob pufagi hamma uchun tushanirli va yengil asabni buzmaydigan so`z

24 NOZI   (23-Мар-2012 11:40)
Тўғри, бошқа хатоларини тан оламан, лекин тиббиётда пешоб пуфаги деб таржима қилинади, қовуқ бу халқ тилида.

25 abrorbek   (23-Мар-2012 18:46)
nega biz rus tilidan uni tarjimasini ko`rishimiz kerak bu ishingiz tirnoq ichidan kir qidirishga o`xshaydi men ham ko`rganman tarjimaga gap yoq ruslarni tarjimasi to`g`ri deb buni noto`g`ri deyish mumkin emas.chunki ruslar tarjimasi bo`maydi aslida ok

26 Mo'mina   (24-Мар-2012 19:05)
Muhsinaga
Man bilmim uwa kotta kitob chiqarishga yetganda dang ran albatta chiqargan bolardim...,lekin ulani bilmi shunga yetadi nega chiqarishmidi a?ula faqat repititer bilan zor topishadi,bu achchiq haqiqat,kitobi oti esimdan chiqib qoldi bitta kitob chiqarishgandi ichida gi'ch g'ich hato o'qituvchi o'tvotide u kitobda yozilgan tarjimaga qaramasdan ozi alohida etib ketvoti,buyam minus.bilasmi odamga qanaqa uyat bu narsa daje qozoqlaniyam qozoqcha xitoycha slavar bor, bizani uladan qatimiz kam,bu mani shaxsiy fikrim mani komentmi xal qilishligini xolamiman chunki shaxsiy fikr maniki,,o'zbek studentla rasa qiynaladi,slavar topishga bechara eskirib ketgan xin mu biao digan kitobda o'tishadi boldi endi balkim o'zgartirishar kitoblaniyam litseydayam shu kitobda institutdayam shu kitob,xin mu biaoni ichidi qancha gramatikayu sozla ummuman xitoylila ishlatmidi nima keregi bor unda
achinarli, uwa bilimi yetadiganlani vaqti yo' kitob chiqarishga vaqtligini nimaga ketkazishligini ja yaxshi bilaman

27 Muhsina   (26-Мар-2012 11:02)
Nozi, tibbiyotda kim qayerda "peshob pufagi" deb ishlatgan bilmadim. Ammo mendagi 1994-yilda chiqqan "Tibbiyot qomusiy lug'ati"ning 269-betida "Qovuq" so'zi termin sifatida berilgan va ta'riflangan. Bu lug'atda hech qanday "peshob pufagi" degan atama keltirilmagan. Fikrimcha, vaqtida rus tilining dominantligi natijasi o'laroq kimlardir sof o'zbekcha "qovuq" so'zidan xijolat chekib, ruschadan so'zma-so'z tarjima qilishni afzal ko'rgandir va bu balki haligacha davom etayotgandir. Shuningdek, tibbiyotda inson a'zolarining nomini "qo'pol eshitiladi" deb baholash noo'rin bo'lsa kerak. Harqalay, tibbiyot bu ilm.
Ответ: Тиббиёт олийгохида 10 йил укиган врач сифатида сизга аник айтишим мумкин, тиббиётда "сийдик пуфаги" ва "пешоб пуфаги" атамалари анатомиядан бошлаб хамма тиббий фанларда қўллаб келинади. Бадиий адабиётда балки "қовуқ" атамаси кўпроқ ишлатилар, лекин бу дегани тиббиётда эмас!
Изохлар модератори NOZI

28 Zakhra   (26-Мар-2012 11:21)
Hatolari ko'pu lekin xursand boladigan tomoni Hudoga Wukurlar bo'lsinki qattigi ahmoqona turk seriallari yo'qolib shunaqa foydali va qiziq serialni qo'yiwvotti. Lekin ruscha versiyasi rosdan ham yahshiro chunki o'zb. versiyasida ko'p gaplarni ma'nosi o'zgarib ketgan chunarsizro bop qogan. Qadam tawlandiyu buyogi yashshilanib borsa kere smile

29 Rose   (26-Мар-2012 16:20)
Таржима-бу ута кийин ва мураккаб жараён, камчиликлар хам булади, лекин ушбу сериал хам ута мураккаб ишлардан бири, хар бир тилнинг узига яраша маколи,хазили,суз бирикмалари булади, лекин бизнинг рус тилига тушунмайдиган инсонларга узбек тилида етказиб берганига рахмат!!!

30 Rose   (26-Мар-2012 19:01)
Мумина, если вы такая умная,почему сами не переводите? чтобы кого-то критиковать, вы сперва сами должны быть ГРАМОТНОЙ! Просто жесть! Чтобы переводить надо учить - лексикологию,лингвистику,лексикографию и т.д. ну, естественно, это далековато от ......

31 SpiderX   (26-Мар-2012 22:53)
Doktor Hausni rus tilida tomosha qilish maqsadga muvofiq, u yerda ko`p soz`lar, aforizmlar, kulguli vaziyatlar o`zbek tilida g`ayritabiiy ko`rinishda aks etish mumkin(bunda albatta tarjimonnning noprofessionalligi) o`zim Toshkent Tibbiyot Akademityasida o`qiyman va o`zbek tilidagi tarjimaga 10 ballik sistemada 4 ball bergan bo`lardim, zero ba`zi tibbiy terminlar tarjima qilinmaydi, bizda esa tarjima qilingan va yana so`zlarda ketma-ketlikda qofiya, mantiq yo`q, huddi translater programmlaga o`xshab to`g`ridan to`g`ri tarjima qilingandek(bu albatta hazil, lekin manimcha serialli PROMT programmasida tarjima qilishgan :D)

32 vipbaner   (27-Мар-2012 20:07)
yaxshi kino ko'rib boraman.

33 Muhsina   (28-Мар-2012 09:35)
Nozi, xolis fikr ma'nosida - men keltirgan manba tibbiy terminlar lug'ati edi, badiiy adabiyot emas.
Shuningdek, agar tibbiyotga oid darsliklarda shunday ishlatilgan bo'lsa, bu o'z vaqtida rus tilining mavqei yuqori bo'lganligi sabab yuzaga kelgandir, degan fikrni ham aytib o'tgandim.

34 kamılla   (01-Апр-2012 01:15)
qovoqlar kopayib ketmoqda...

35 Bunyod   (28-Май-2013 16:57)
Qoyil!!! Men ham shu masalada qiynalaman. Nafaqat seriallar, balki butun boshli badiiy filmlar ham buzib tarjima qilinadi. Ba'zi filmlarni o'zbek tilida ko'rgandan ko'ra ingilizcha tomosha qilgan osonroq bo'lib qolgan.Teleradio kanallarimiz shunga ozroq e'tibor qilishsa yomon bo'lmasdi. Aks holda o'zbekcha film tomosha qilish qiyinlashib ketyabdi!!!

Исмингиз *:
Email(шартмас):
Код *:

Диққат: Ёзиб қолдирилган изох дарров сайтга чиқмайди. Хар бир изох узоғи билан 24 соат ичида текширувдан ўтади. Мабодо бу вақт ўтгач хам сайтда изохингиз чиқмаган бўлса унда чиқарилмаганлик сабаблари қўйидагича бўлиши мумкин: 

Сайтимизда сўкиниш, хақорот, камситиш, мазах қилиш, салбий ва диний тарғибот, махалийчилик, миллатчилик, реклама ва қадр қимматни ерга ургувчи АЛОМАТЛАРИ БОР изохлар сайтга чиқмасданоқ ЎЧИРИЛАДИ!

Шунингдек миш-миш бўлиб кетишига сабабчи бўлгувчи тасдиқланмаган маълумотлар, тасдиқланмаган гап-сўзлар хам изохлардан ўчирилиши мумкин!

-Қолдирилаётган изох ўша мақоладан ташқаридаги мавзуда бўлса хам ўчирилиши мумкин. 

(батафсил манбаа)

Изохлар модератори NOZI, Шахло Қодирова ва Бекзод

Реклом:)
 
Adolatsiz haqiqatlar [32]
Arhiv [0]
Baxs| Tanqid | Janjal [477]
BeshBet [20]
Din [78]
Duel [2]
Expresso [31]
FIKRiston [55]
Hit-Parad [44]
Ijara qo'shiqlar [25]
IJODiston [74]
IMPRO-TK [18]
Jonli ijro [4]
JuMaNjI [51]
JurYuldus [10]
Kaktusso [5]
Yoqimsiz ammo foydali suhbat
Kongil [0]
Kundalik-shou [13]
Realiti serial
Mashhur ko'targan mavzu [2]
MP3|Video [1038]
Muhlis Minbari [214]
Ovoznoma [6]
Luiza bilan
Premyera [11]
Prikol [100]
Paparacci-ppc [0]
Podstava [3]
Realiti shou [74]
Retro [7]
Sayyod-show [25]
Sport [17]
Shantaj [6]
Videoloyiha
Shunchaki qiziq [27]
Suhbat | Intervyu | Reportaj [609]
Tabriklar [173]
Taqdimot [47]
Hayriya| Akciya | Tadbir [247]
Turk shou-biz [16]
TV | Teatr, Kino.uz [121]
Yangiliklar [784]
Yulduzning qo'shnisi [4]
Mashhurlarning qo'shnilariga so'z
BIRINCHI-SHOU [5]
Radio Grand bilan
Кимлар:

Хозир шу ерда: 9
Мехмонлар: 9
Рўйхатдагилардан: 0